INGREDIOR

ingredior
Hasło
ingredior -gredī -gressus sum:
Definicja
wchodzić, kroczyć
Część Mowy
Czasownik: deponens
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
885
Polish