INGENIVM

ingenium
Hasło
ingenium -ī n.
Definicja
talent, zdolność
Część Mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
387
Polish