INFERVS

inferus
Hasło
īnferus -a -um
Definicja
niski; īnferior: niższy; īnfimus lub īmus: najniższy
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Geografia
Frekwencja
428
Polish