INFERO

infero
Hasło
īnferō īnferre intulī illātum
Definicja
wrzucić; bellum īnferre: wypowiedzieć wojnę
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
742
Polish