INCIPIO

incipio
Hasło
incipiō -cipere -cēpī -ceptum
Definicja
rozpoczynać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
411
Polish