INCIDO_1

incido
Hasło
incidō incidere incidī
Definicja
wpadać; wydarzyć się
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
871
Polish