IN

in
Hasło
in
Definicja
w, na (+ abl.); w, do, na (+ acc)
Część Mowy
Przyimek
Grupa Semantyczna
Miejsce
Frekwencja
5
Polish