IMPONO

impono
Hasło
impōnō -ere -posuī -positum
Definicja
kłaść na czymś, nakładać na kogoś
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
437
Polish