IMPLEO

impleo
Hasło
impleō -ēre -plēvī -plētum
Definicja
wypełniać
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Woda i powietrze
Frekwencja
671
Polish