IMPETVS

impetus
Hasło
impetus -ūs m.
Definicja
atak
Część Mowy
Rzeczownik: 4 deklinacja
Grupa Semantyczna
Przemoc
Frekwencja
421
Polish