IMPERATOR

imperator
Hasło
imperātor -ōris m.
Definicja
imperator, dowódca
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
723
Polish