IMAGO

imago
Hasło
imāgō -inis f.
Definicja
obraz, forma, podobizna
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Wzrok i wygląd
Frekwencja
754
Polish