ideo
Hasło
ideō
Definicja
toteż
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
679
Polish