IAM

iam
Hasło
iam
Definicja
już
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
34
Polish