IACIO

iacio
Hasło
iaciō iacere iēcī iactum
Definicja
rzucać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Grupa Semantyczna
Sport
Frekwencja
899
Polish