HORTOR

hortor
Hasło
hortor hortārī hortātus sum
Definicja
przekonywać, namawiać, pobudzać
Część Mowy
Czasownik: deponens
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
887
Polish