HORA

hora
Hasło
hōra -ae f.
Definicja
godzina
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Jednostki czasu
Frekwencja
664
Polish