HONOR

honor
Hasło
honor -ōris m.
Definicja
honor, sława; godność, urząd
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Miasto
Frekwencja
290
Polish