HONESTVS

honestus
Hasło
honestus -a -um
Definicja
poważany
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
580
Polish