HOMO

homo
Hasło
homō hominis m.
Definicja
człowiek
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Ludzie
Frekwencja
88
Polish