HODIE

hodie
Hasło
hodiē
Definicja
dzisiaj
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Jednostki czasu
Frekwencja
981
Polish