HIEMS

hiems
Hasło
hiems hiemis f.
Definicja
zima
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Jednostki czasu
Frekwencja
803
Polish