HAVD

haud
Hasło
haud
Definicja
nie
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
226
Polish