GRAVIS

gravis
Hasło
gravis -e
Definicja
ciężki, powazny
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
140
Polish