GRATVS

gratus
Hasło
grātus -a -um
Definicja
miły, wdzięczny
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
434
Polish