GRADVS

gradus
Hasło
gradus -ūs m.
Definicja
krok; ranga
Część Mowy
Rzeczownik: 4 deklinacja
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
577
Polish