GIGNO

gigno
Hasło
gīgnō gīgnere genuī genitum
Definicja
rodzić; powodować
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Życie
Frekwencja
667
Polish