GERO

gero
Hasło
gerō gerere gessī gestum
Definicja
nieść; bellum gerere, toczyć wojnę
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
237
Polish