GENVS_1

genus
Hasło
genus generis n.
Definicja
pochodzenie, ród
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rodzina i domownicy
Frekwencja
170
Polish