GENS

gens
Hasło
gēns gentis f.
Definicja
ród, rodzina
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rodzina i domownicy
Frekwencja
194
Polish