FVTVRVM

fore
Hasło
fore
Definicja
= futūrum esse
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Życie
Frekwencja
985
Polish