FVNDO_2

fundo
Hasło
fundō fundere fūdī fūsum
Definicja
lać, wysypywać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Woda i powietrze
Frekwencja
523
Polish