FVGIO

fugio
Hasło
fugiō fugere fūgī fugitum
Definicja
uciekać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Grupa Semantyczna
Podróżowanie
Frekwencja
177
Polish