FVGA

fuga
Hasło
fuga -ae f.
Definicja
ucieczka
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Podróżowanie
Frekwencja
364
Polish