frustra
Hasło
frūstrā
Definicja
na próżno
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
694
Polish