FRVOR

fruor
Hasło
fruor fruī frūctus sum
Definicja
cieszyć się, korzystać (+ abl.)
Część Mowy
Czasownik: deponens
Grupa Semantyczna
Emocje
Frekwencja
923
Polish