FRVMENTVM

frumentum
Hasło
frūmentum -ī n.
Definicja
ziarno, zboże
Część Mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Zwierzęta i rośliny
Frekwencja
936
Polish