FREQVENS

frequens
Hasło
frequēns -ntis
Definicja
częsty, liczny
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
918
Polish