FRANGO

frango
Hasło
frangō frangere frēgī frāctum
Definicja
łamać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Przemoc
Frekwencja
345
Polish