FORTIS

fortis
Hasło
fortis -e
Definicja
odważny, dzielny, silny
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
286
Polish