FORTE

forte
Hasło
fortē
Definicja
przypadkiem, może
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Religia i wierzenia
Frekwencja
579
Polish