FORMA

forma
Hasło
fōrma -ae f.
Definicja
kształt; piękno
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Inne
Frekwencja
422
Polish