FOR

for
Hasło
for fārī fātus sum
Definicja
mówić
Część Mowy
Czasownik: deponens
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
739
Polish