FONS

fons
Hasło
fōns fontis m.
Definicja
źródło, przyczyna, początek
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Woda i powietrze
Frekwencja
706
Polish