FOEDVS_2

foedus
Hasło
foedus -a -um
Definicja
brzydki
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Inne
Frekwencja
922
Polish