FLVMEN

flumen
Hasło
flūmen -inis n.
Definicja
rzeka, strumień
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Woda i powietrze
Frekwencja
283
Polish