FINIS

finis
Hasło
fīnis -is m.
Definicja
koniec, granica
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Geografia
Frekwencja
236
Polish