FINGO

fingo
Hasło
fingō fingere fīnxī fīctum
Definicja
wymyślać, tworzyć
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Robienie
Frekwencja
721
Polish