FIDELIS_2

fidelis
Hasło
fidēlis -e
Definicja
wierny
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
979
Polish