fessus
Hasło
fessus -a -um
Definicja
zmęczony
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Życie
Frekwencja
625
Polish